ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η Τεχνική Εταιρεία ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση  στην κατασκευή κατοικιών  (πολυκατοικίες – μονοκατοικίες – μεζονέτες).

Η κατασκευή όλων αυτών των κατοικιών υλοποιήθηκαν με το σύστημα της αντιπαροχής αλλά και την κατασκευή σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρείας.

Οι κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί εκτείνονται στο σύνολο του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης.

Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί περισσότερες από 100 πολυκατοικίες με συνολική επιφάνεια οικοδομών που αγγίζουν τα 180.000,00 m2.