ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η  ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. (Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία) ιδρύθηκε στις 21 Μαρτίου 1994 και είναι εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. (Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με αριθμό 13374 στις παρακάτω τάξεις ανά κατηγορία έργων:

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Τάξη   ΜΕΕΠ     « 3η »
Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Τάξη   ΜΕΕΠ     « 3η »
Γ. ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τάξη   ΜΕΕΠ     « 2η »
Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Τάξη   ΜΕΕΠ     « 1η »
Ε. ΛΙΜΕΝΙΚΑ Τάξη   ΜΕΕΠ     « Α1 »
ΣΤ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Τάξη  ΜΕΕΠ      « 1η »

Η Εταιρεία “ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.” λειτουργεί παράλληλα με την Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.». Οι  παραπάνω  Εταιρείες  αποτελούν  τη  συνέχεια  της ατομικής Επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» της οποίας η δραστηριότητα έχει αφετηρία το έτος 1966 με πέρας το έτος 1987 όταν δημιουργείται η Ο.Ε. με την επωνυμία «Γ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ» με μέλη τον Γεώργιο Αδαμίδη και τους Υιούς του,  Αλέξανδρο και Αναστάσιο Αδαμίδη.

Η δραστηριότητα της εταιρείας αφορά την κατασκευή δημοσίων έργων (σχολεία, ιδρύματα, νοσοκομεία, έργα οδοποιίας και δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης ), πολυκατοικιών, κοινωφελών έργων, ιδιωτικών (βιομηχανικά και βιοτεχνικά συγκροτήματα), ξενοδοχείων κλπ.
Από το 1966 ως και  σήμερα οι παραπάνω Εταιρείες με διάδοχο την “ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ” έχουν κατασκευάσει διάφορα έργα και ειδικότερα:

Κατοικίες:  
Επιφανείας περίπου   580.000,00  m2

Δημόσια έργα:   

 1. Σχολεία όλων των βαθμίδων 182
 2. Σταθμοί αυτοκινήτων 11  (110 – 530 θέσεις)
 3. Κτίρια Πολλαπλών Κέντρων (Συνεδριακά) 8 συνολικής επιφανείας 55.000 m2
 4. Ξενοδοχεία : 7, Σύνολο 72.000  m2
 5. Ανοικτά Θέατρα 2, ( 3.500 & 4.000 θέσεων )
 6. Γήπεδα ποδοσφαίρου  4
 7. Δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης 280 Km

Έργα Κοινή Ωφέλειας (Εργασίες Οικοδομικές, ύδρευσης – αποχέτευσης και οδοποιίας):

 1. Κέντρο Φιλοξενίας & Αποκατάστασης Καρκινοπαθών στην Πυλαία Θεσσαλονίκης (64 δωματίων – χώροι ιατρικού προσωπικού & χώροι διοίκησης)
 2. Κατασκευή Νοσοκομείων: 5,  επιφανείας   48.000,00  m2  
 3. Παιδικό Χωριό Βορείου Ελλάδος  στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης (μεγάλο μέρος  της δαπάνης του έργου καλύφθηκε από ΔΩΡΕΑ της  Εταιρείας)
 4. Γηροκομείο Μέριμνας Ποντίων Κυριών (μεγάλο μέρος  της δαπάνης του έργου καλύφθηκε από ΔΩΡΕΑ της  Εταιρείας)
 5. Παιδικοί σταθμοί: 14

Ιδιωτικά έργα:

 1. Βιοτεχνικοί & βιομηχανικοί χώροι επιφανείας   150.000,00 mμε βιολογικούς καθαρισμούς.
 2. Εκθεσιακοί χώροι αυτοκινήτων B.M.W. και RENAULT- PORSCHE, επιφανείας περίπου  41.000,00 m2
 3. Εκθεσιακοί μικρότεροι χώροι: 5, επιφανείας  9.500,00 m2 
 4. Καταστήματα  εμπορίας τροφίμων (της εταιρείας LIDL): 12, επιφανείας   36.000,00  m2  
 5. Ιδιόκτητες κατοικίες: 12, επιφανείας   4.000,00  m2    
 6. Διάφορες κατασκευές (κτίρια, οδικό δίκτυο) μέσα στο χώρο των Ελληνικών Πετρελαίων
 7. Καταστήματα ιδιόκτητα στη Λεωφόρο Παπανικολάου Πεύκων Θεσσαλονίκης, επιφανείας  18.500,00 m2