ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

Την τελευταία πενταετία η εταιρεία ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, που συνεχώς εξελίσσεται και μεταβάλλεται, δραστηριοποιείται σε καινοτόμες δράσεις και σε έργα ενεργειακού ενδιαφέροντος.

Η εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικούς φωτισμούς αποτελεί ένας από τους κυριότερους στόχους που επιδιώκουν να υλοποιήσουν οι Δημοτικές και Περιφερειακές Ενότητες της Ελληνικής Επικράτειας.

Τα φώτα τεχνολογίας LED έχουν επικρατήσει τα τελευταία χρόνια καθώς παρέχουν χαμηλή κατανάλωση και παράλληλα σημαντική αναβάθμιση της ποιότητας φωτισμού.

Η εταιρεία ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.  τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει εμπειρία στην υλοποίηση έργων, που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικούς φωτισμούς και σε επαρχιακά δίκτυα με την εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED .

Το συνεργείο τοποθέτησης  που αναλαμβάνει την εγκατάσταση των νέων φωτιστικών σωμάτων αποτελείται από μόνιμο προσωπικό που περιλαμβάνει  τεχνίτες ηλεκτρολόγους και  οδηγό  χειριστή.  Η επίβλεψη των εργασιών γίνεται από έμπειρο ηλεκτρολόγο με πολυετή εμπειρία σε αντίστοιχες εργασίες, ενώ για το σύνολο των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν, χρησιμοποιούνται  ιδιόκτητα γερανοφόρα μηχανήματα που διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.

 

Στο πλαίσιο της δράσης που αφορά τη στρατηγική  και την εφαρμογή  της Πολιτείας για την Πράσινη Ανάπτυξη, η εταιρεία ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. δείχνει ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση  στον τομέα αυτό.

Ειδικότερα, η ανάπτυξη και η προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην αγορά ως επιμέρους μέτρο της παραπάνω δράσης , αποτελεί καινοτομία για τις νέες ανάγκες και δεδομένα που θα προκύψουν στην καθημερινότητα του κοινωνικού συνόλου από τις παραπάνω αλλαγές.

Η εταιρεία ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε  γνωρίζοντας τις νέες εξελίξεις που στοχεύουν στην εκσυγχρόνιση και αντικατάσταση των αυτοκινήτων με ηλεκτρικά οχήματα,  έχει αναπτύξει την κατάλληλη εμπειρία που απαιτείται, για την κατασκευή, εμπορία, πώληση , διαχείριση και συντήρηση του εξοπλισμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Η εταιρεία ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. υλοποιεί τις υποδομές των εγκαταστάσεων ηλεκτρικών φορτιστών και τοποθετεί τους φορτιστές για τα Η/Ο σε όλη την Ελληνική επικράτεια.