Διαβατά Θεσσαλονίκης

Ιωάννινα

Νέα Καβάλα – Κιλκίς

Κατερίνη

Σάμος

Νέα Καβάλα Κιλκίς – Εγκατάσταση και ειδική μεταφορά των κοντέινερ